Szanowni Państwo 

Drukarnia Unidrux jest firmą z wieloletnią tradycją gdyż działalność na rynku drukarskim prowadzimy od 2000 roku.  Przez te lata zdobyliśmy bogate doświadczenie oraz szerokie grono zadowolonych klientów.  Dzięki temu możemy oferować usługi na najwyższym światowym poziomie oraz zaspakajać potrzeby najbardziej wymagających klientów. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Dziś chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zmiana przepisów nie wymaga kontaktu z nami – wystarczy, że zapoznają się Państwo z poniższymi informacjami, mówiącymi jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DRUKARNIA UNIDRUX Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-308, Al. J. Piłsudskiego 92. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy numerem KRS 0000514849. Numer identyfikacji podatkowej NIP 6292469326;  

Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel.  +48 32 794 66 52 adresem e-mail kontakt@unidrux.pl lub na adres do korespondencji:. Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności;

3. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

4. realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

5. ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

6. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem przetwarzające dane osobowe i uczestniczące w wykonywaniu czynności zgodnie z celem przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości);

2. okres, przez jaki są świadczone usługi;

3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania

Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do m.in. zawarcia umów lub uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.

Pragniemy poinformować, że polityka prywatności będzie na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.